Tuesday, February 21, 2012

Lagu Minang terbaru

1. Ades Sadewa Tangih Anak Suayan                  download
2. Ades Sadewa Badai si Lauik Baso                    download
3. Ades Sadewa Cinto Anak Rantau                     download
4. Ades Sadewa Manyonsong Galombang           download

5. Ades Sadewa Hanyuik di aia Tanang                download
6. Ades Sadewa Panek Manyiram                       download
7. Ades Sadewa Sansai di Tangah Hujan            download
8. Ades Sadewa Kado Dalam Lagu                     download
9. Ades Sadewa NAsib cinto Si Bansaik               download
10. Ades Sadewa bagantuang indak batali           download
11. Ades Sadewa samanjak ayah tiado                 download
12. Ades Sadewa cinto talarang                           download

1 comment: